Makrelforhandlinger

Der arbejdes fortsat målrettet mod at sikre en afslutning af den nordatlantiske makrelstrid.I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.

Fortsæt med at læse

Store stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

Det Islandske forskningens fartøj Árni Fridriksson har netop afsluttet et togt i det nordlige Atlanterhav, togtet er en del af et internationalt forskningsprojekt i det nordøstlige Atlanterhav.Togtet med Árni Fridriksson er foregået i perioden fra 20 juli til 12 august 2010, under togtet er der fokuseret på udbredelsen af makrel, sild og blåhvilling i den Islandske eksklusive økonomiske zone (EEZ), samt vandets temperatur og arternes spisevaner.

Fortsæt med at læse

Island svarer igen

Der har været mange reaktioner fra Skotland, senest fra den konservative MEP Struan Stevenson, der ønsker blokaden udvidet til at omfatte alle vare fra Island og Færøerne. FiskerForum har forsøgt at få en udtalelse fra Fiskeriministrene på Færøerne og Island, og den Islandske fiskeriminister skriver følgende i en pressemeddelelse:Ifølge FN's konvention om havretten og FN-aftalen om fiskebestande, har de fire kyststater, Island, EU, Færøerne og Norge, pligt til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af makrel bestanden.

Fortsæt med at læse