Islandsk EU skepsis – bunder i fisk.

Islandsk EU skepsis – bunder i fisk.

Direktør Thor Sigfusson fra IOC (Islands Ocean Cluster), mener at forhandlingerne mellem Island og EU om Islands optagelse i EU kan blive forsinket betydeligt.
Tilslutningen til Islands indtræden i det fælles Europæiske samarbejde EU, er det sidste års tid blevet kølnet betydeligt. Islændingenes bekymring om suverænitets tab i forbindelse med fiskeri forhandlingerne er både logiske og enkle, fortæller Thor Sigfusson.

Islandske IOC har netop offentliggjort en undersøgelse omkring fiskeriet og de tilhørende industrier, og fundet at samlet set tegner de sig for over 25% af Islands bruttonationalprodukt. Til sammenligning har lande som Canada, Danmark, Irland, New Zealand, Norge og Skotland kun et fiskeri og en fiskebranche som tegner sig for 1 – 5% af de respektives landes bruttonationalprodukt.

Intet andet Europæisk land har tidligere stået med så store naturværdier og samtidig med en så stor usikkerhed omkring et forhandlingsresultat, som i værste fald og måske vil få katastrofale følger for et af Islands betydeligste erhverv og måske begrænse Islands råderet over egne naturressourcer.

Med en så afgørende og væsentlig beslutning som Islændingene skal tage og med en befolkning på ”kun” 315.000, er Islændingene i tvivl om man står i en stærk forhandlingsposition overfor EU. Den samlede Islandske fangst udgør små 20% af EU`s samlede fiskeri, så en aftale, frygter man, vil kun kunne betyde suverænitets tab over dele af disse betydelige ressourcer.

Den Islandske sektor for fisk og skaldyr er en meget vigtig industri for Island. Den er vigtigere end de fleste europæere åbenbart gør sig klart. Havene omkring Island har et kæmpe pointiealle og har både materielle og immaterielle ressourcer. Island har med sin meget højere afhængighed af disse ressourcer, end man ser i noget andet europæisk land, forståeligt nok ikke så travlt med at risikerer disse værdier.

En anden bekymring fra Islændingenes side, er Europæernes holdning til fiskeri generelt. EU ser lidt skævt til sit eget fiskeri og opfatter fiskerne som ressource udnyttere, som kun tænker i profit for egen vindings skyld og ikke så meget i bæredygtigt fiskeri. En holdning som Islændingene ikke kan genkende, da man i mange år, og med stolthed, har optimeret fiskeriet og fisket bæredygtigt samtidig med at udnyttelsen af hele fisken er blevet 30% højere end man ser i Europæisk fiskeri. Islændingene producerer mange forskellige biprodukter fra fangsterne, såsom: fiskeolie og omega3, rogn, hudprodukter fra maritime enzymer samt marine produkter til vævsregeneration , æg og lever, fiskelæder og meget mere.

Fakta:
The Island Ocean Cluster, en gruppe bestående af ledere af hav relaterede virksomheder i Island. Et netværk af islandske virksomheder til fremme af samarbejde mellem fiskere og industri og afdækning af de samlede fiskerierhverv. Den islandske Ocean Cluster forening blev oprettet i Island den 17 november, 2011.