Bilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

  • Post category:Nyheder

”I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger § 10 stk. 3, skal det hermed meddeles, at der indføres forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers på Limfjorden med virkning fra mandag 20. december 2010 og indtil videre. Der gælder ingen undtagelser fra ovennævnte fiskeriforbud. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010”

Fortsæt med at læseBilag 6- Forbud mod fiskeri af blåmuslinger og østers i Limfjorden fra mandag den 20. december 2010.

Stopp i direktefisket etter hyse for trålere og konvensjonelle havfiskefartøy

  • Post category:Nyheder

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter hyse for trålere og konvensjonelle havfiskefartøy nord for 62°N med øyeblikkelig virkning. Det tillates inntil 49 % bifangst av hyse i det enkelte hal i fisket etter andre arter. Det er fremdeles adgang til å drive direktefiske etter hyse innenfor garantert kvantum. Fiskeridirektøren.

Fortsæt med at læseStopp i direktefisket etter hyse for trålere og konvensjonelle havfiskefartøy