Den store Midt-Norske Fiskerikonference 2011

Den store Midt-Norske Fiskerikonference 2011

Igen i år arrangeres der fiskerikonference i Kristiansund, Norge. I dagene fra mandag den 6. juni til tirsdag den 7. juni danner Hotel Thon, Kristiansund, rammen om dagsaktuelle emner og perspektiver for fremtiden.
Konferencen startes med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen indlæg og herefter fortsætter man med forskellige temaer og spørgsmål fra forskellige dele af erhvervet.

Hovedtemaet vil ligge på følgende: hvordan får vi fat i og hvordan fastholder vi den rigtige arbejdskraft, hvordan forskning, udvikling og innovation kan bidrage til øget værditilvækst i erhvervet. Ligeledes runder man konkurrenceforhold samt højaktuelle emner som fiskerizoner og konkurrencen indenfor disse.

Den Midt-Norske fiskerikonference i Kristiansund har med programmet fastholdt sin position som et vigtigt mødested for hele erhvervet og der er lagt op til et par spændende dage.