Ny rapport om finanskrisen og fiskerinæringen

  • Post category:Nyheder

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk i dag overlevert en rapport fra Nofima AS som gjennomgår finanskrisens effekter for torskesektoren. - Rapporten viser at den vanskelige situasjonen for flere bedrifter i torskesektoren var sterkt påvirket av beslutninger og finansielle valg truffet før finanskrisen. I disse bedriftene var egenkapitalen tapt og dermed også grunnlaget for videre drift. I tillegg medførte finanskrisen at forbrukerne i viktige markeder fikk en betydelig svekket kjøpekraft, noe som særlig rammet leverandører av relativt sett høyt prisede torskeprodukter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fortsæt med at læseNy rapport om finanskrisen og fiskerinæringen