Svenske fiskere kan få, ikke større, men længere TAC’er

Svenske fiskere kan få, ikke større, men længere TAC’er

Sveriges 50 trawlere med licens til at fange torsk i Østersøen, vil få deres kvoter tildelt for et helt år, har Fiskeriverket i Sverige foreslået.
Efter en gradvis optrapning af given periode fra hvad der plejede at være en uge til et kvart år i 2010, håber Fiskeriverket nu, at rationerne til et helt år vil betyde mindre udsmid og give bedre muligheder for fiskerne til at planlægge deres fiskeri.

Forslaget som nu er på en offentlig høring, der lukker den 20. januar, indeholder også nogle nye muligheder for de mindre kystfiskere.

Der er ingen fangstbegrænsninger for garn-eller langlinefiskeri, men den del af den svenske nationale kvote, der er afsat til dem, er ikke er blevet fuldt udnyttet i de seneste år. Fiskeriverket, fastslår at der er plads til at give licens til nogle nye fiskere i dette fiskeri.