Styrelse nægter fiskerne aktindsigt i muslingesagen.

Styrelse nægter fiskerne aktindsigt i muslingesagen.

Risikoen for en kommende EU retssag mod Danmark for mulige overtrædelser af EU’s miljøregler om beskyttelse af naturområder, vejer åbenbart tungere end hvad der er almindelig kutyme ved aktindsigt ifølge lov om offentlighed i forvaltningen.
Danmarks Fiskeriforening har bedt om aktindsigt i sagen omkring muslinger i Limfjorden, hvor Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU over fiskeriet af muslinger.

Det har ført til flere breve fra EU-Kommissionen til Danmark og omvendt, og derfor har fiskeriforeningen bedt om aktindsigt.

Den er nu blevet afvist blandt andet med den begrundelse, at offentlighedens interesse vejer mindre tungt end hensynet til, at sagen kan føre til en retssag mellem Danmark og EU.