Modernisering af nød- og sikkerhedskommunikation til søs

Modernisering af nød- og sikkerhedskommunikation til søs

FN’s søfartsorganisation (IMO) har holdt møde i underkomitéen for kommunikation, eftersøgning og redning.
Underkomitéen vurderer, at der bør foretages en revision og modernisering af reglerne for maritim nød- og sikkerhedskommunikation, det såkaldte GMDSS system. En endelig beslutning træffes i IMO’s maritime søsikkerhedskomité.

Specialkonsulent i Søfartsstyrelsen Carsten Jensen oplyser, at hvis arbejdet bliver sat i gang forventes det at løbe indtil 2017 eller senere.

Underkomitéen fik på mødet præsenteret en mulig kommende version af det velkendte NAVTEX system, der bruges til at sende farvandsadvarsler som tekstbeskeder. Det foreslåede system kaldet ”NAVDAT” kan udsende store datamængder både som tekst og illustrationer.

”Det kan være en fordel at se et vrag, en tabt container, en uvirksom bøje, et særligt fareområde eller andet placeret på en kortskitse, frem for kun at læse koordinaterne, så jeg håber, at det bliver en del af en eventuel revisionen,” siger Carsten Jensen.

Alle nødkald skal høres
Procedurerne for personligt udstyr kunne også være en del af en mulig revision:

”Der er en tendens til at flere bruger personlige alarmerings- og sporingsmidler. De følger ikke altid de grundlæggende principper for anvendelse af den type udstyr, hvilket i værste fald kan betyde, at der er nødkald, der ikke bliver hørt. Jeg håber ligeledes, at dette bliver en del af en eventuel revision af GMDSS”, fortæller Carsten Jensen.