Større Ombygning samt TrawlerBoost af Nordjysk Trawler

Større Ombygning samt TrawlerBoost af Nordjysk Trawler

Fiskeskipper Henrik Christensen på HM 424 »Westbank« har sammen med besætningen haft travlt henover weekenden. Efter landingen i Hanstholm, er trawleren »Westbank« blevet slæbt på bedding ved Værftet A/S i Hanstholm, hvor det er meningen at North Sea Yard skal overtage det videre arbejde med den planlagte forlængelse og ombygning.

Det er meningen at den knapt ti år gamle »Westbank« både skal have et »TrawlerBoost servicetjek«, som optimerer driftøkonomien til det absolut optimale samt en større ombygning og en omfattede forlængelse af fartøjet, med 6,5 meter midtskibs og en forlængelse af agter med 1, 4 meter. En forlængelse der giver fartøjet en samlede længde over alt på 25,89 meter og som efter den nordjyske skipper gerne skulle give plads til mellem 275 og 300 tons industrifisk ombord. Fartøjet har fået indrettet tre adskilte rum i lasten, til hver sin art, monteret med rustfrie skotter, som kan fungere som tanke til industrifisk samt give plads til både fiskekasser og kar i hvert sit rum.

En helt ny fuldautomatisk rejefabrik ombord

Skipper Henrik Christensen har valgt en helt ny rejefabrik fra Intech International A/S i Brønderslev. For som den Nordjyske skipper siger, »Vi er praktisk talt ikke i kontakt med rejerne, når først vi har taklet fangsten i modtagetanken, så tager »Connie« over.. Bruttofangsten ryger automatisk fra modtagetanken over i bifangst separatoren, hvor rejer og andet skylles og sorteres, hvorefter de størrelsessorteres i to, store og små rejer. For de store rejers vedkommende går de i den store »Connie 800« rejekoger, der efterfølgende sender de kogte rejer til svaling og køling, herefter er der den sidste visuelle kontakt samt manuelle finsortering inden de udvejes, pakkes for derefter at blive kørt på paller i lasten«, fortæller Henrik Christensen videre og tilføjer, »det hele sker fuldautomatisk, hvilket selvfølgelig lettere vores arbejde gevaldigt«, konstaterer skipperen, der videre forklarer, at de små rejer går direkte i kar, efter de er blevet portionsvejet med batsvægt, isset og pakket til rejefabrikken på land, hvor det skaber arbejde for en hel del ansatte i fiskeindustrien.

Hovedfokus med fiskelinjen og det fuldautomatiske anlæg har først og fremmest været at sikre fangsten bæredygtigt samt sørge for et arbejdsmiljø, der minimerer besætningens tunge løft og uheldige arbejdsstillinger. Men istedet giver en arbejdesplads der tager højde for ergonomiske rigtige arbejdsstillinger for besætningen ombord.

Renoveringen og ombygningen foregår sideløbende med udskiftningen af fiskefabrikken ombord. Der er planlagt ny hovedmotor, hvor skipper har valgt en hovedmotor fra Mercedes MTU, med optimal brændstof økonomi, fantastisk pålidelighed samt en enestående ydeevne monteret med Hundested Gear og Propel samt en dyse på 2,5 meter, hvilket giver båden den fornødne ydeevne. Endvidere er der to lysmotorer fra Cummins ombord, som monteres af North Sea Yard med Jesper Petersen. Nordkøl Aps i Hanstholm står for udskiftningen af de gamle køle rør samt etableringen af køleanlægget til køling af de kogte rejer og for hele pakken af el og elektronik står Marineservicen i Hanstholm for.

Spændende nyskabelse med muligheden for at hæve agtertromlerne

Henrik fortæller til FiskerForum.dk, at han igennem de sidste år, har gået med tanken om at gøre arbejdet lettere og mere enkelt når man rigger trawl om eller skifter. Tanken er blevet drøftet med Jesper Petersen fra North Sea Yard, der sammen med Hanstholm fiskeren, fik slået nogle streger på papiret og fået beregnet styrke og holdbarhed, hvorefter man nu går i gang med at konstruere trawltromler monteret med stempler, så agtertromlerne, som de første herhjeme kan hæves på en trawler.

De to agtertromler sættes på et fundament, hvor tromleophænget hængsles og monteres med en cylinder, der når midtskibstromler skal benyttes, løftes ca. 80 cm, så trawlet kan skydes ind under agtertromlerne og stadig benytte lugerne bagud. Det giver en høj grad af fleksibilitet samt sparet tid ved omrigning og skifte. For som idéens bagmand, Henrik Christensen siger til FiskerForum, »Tid er penge idag og kan vi spare en tur i havn eller timers omrigning på havet, når fisken er der, betyder det en kæmpe fordel for os«.

Sidst i maj regner Hanstholm skipperen med at Peter Bruce fra PBP Services i Skotland tager over og sandblæser hele skibet samt coater og maler det, så når arbejdet engang i begyndelsen af juni måned er tilendebragt, vil den nu fuldstændigt overhalet og ombygget trawler igen kunne stævne ud på rejefiskeri i Skagerrak.

FiskerForum.dk