Statistikken om Det Blå Danmark er opdateret
Søfartsstyrelsen har netop udgivet seneste rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark.

Statistikken om Det Blå Danmark er opdateret

Søfartsstyrelsen har netop udgivet seneste rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark.

​De nyeste tal viser, at beskæftigelsen og produktionen i Det Blå Danmark er stabil og Danmark beskæftigede i 2018 direkte 60.271 personer og samlet set 96.164 personer, når det indirekte bidrag indregnes. Det svarer til henholdsvis 2,1 procent og 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Det Blå Danmarks eksport udgør 26 procent af Danmarks samlede eksport af varer og tjenesteydelser.

Det Blå Danmark
Det Blå Danmark består af mange meget forskellige virksomheder – fx offshore-virksomheder, der bidrager ved olieudvinding og opsætning af vindmøller mv.; rederier, der sejler med varer eller passagerer; danske havne og godsterminaler, der betjener et regionalt opland; speditører og skibsmæglere; reparations- og nybygningsværfter; industrivirksomheder, som leverer udstyr og komponenter til værfter i hele verden mv. Fællestrækket er, at virksomhederne har hovedkontor og/eller aktiviteter i Danmark, og deres aktivitet er relateret til søtransport eller anden virksomhed til søs.

Læs hele rapporten »Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2019«, som er udarbejdet i samarbejde med COWI.