Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2019

Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2019

Jf. § 157 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 156 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 2.625 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.250 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 8.250 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 1.200 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 450 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1200 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 1500 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 900 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.700 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 4.500 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 4.800 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 14.400 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 24.000 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 170 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 340 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 510 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 400 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 800 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 2.000 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.000 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 6.000 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 800 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 1.875 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.750 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 5.625 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 2.925 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.850 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 8.775 kg

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 25 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 160 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 480 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 960 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 75 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 150 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 225 kg

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 25 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 100 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 25 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 25 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 100 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 1.000 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Sild i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 750 kg – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.500 kg – Fartøjer på 9 meter og derover 2.250 kg

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal: – Fartøjer under 6 meter 50 stk. – Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 100 stk. – Fartøjer på 9 meter og derover 200 stk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2019.”

Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk