Spørgelystne besætningsmedlemmer på »Vestkysten« har fået »mundkurv på«

Spørgelystne besætningsmedlemmer på »Vestkysten« har fået »mundkurv på«

FiskerForum.dk har på baggrund af episoder med Kontrolskibet »Vestkysten« i sidste uge, modtaget svar på spørgsmål rettet til Fiskeristyrelsens direktør Nanna Møller.

Hændelsesforløbet fra onsdag den 22. januar 2020 blev af skipper Asbjørn skov fra FN 261 »Stjerne« ellers beskrevet således. Han blev kontaktet over VHF kanal 16 og skiftede efterfølgende over til anden VHF kanal. Her blev han bedt om at ringe »Vestkysten« op på deres mobiltelefon. Han blev samtidig gjort opmærksom på, at det ikke drejede sig om et kontrolbesøg. Det var først lidt inde i samtalen efterfølgende, at skipperen på FN 261 »Stjerne«, blev klar over formålet med opkaldet, der ifølge den nordjyske skipper føltes som en inddirekte og slet skjult interesse for det forestående medlemsmøde for fiskerne, der er sat til fredag den 31. januar 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center i Aalborg. Her har DFPO inviteret til medlemsmøde omkring kameraovervågning af danske fiskere.

I svaret fra Fiskeristyrelsens direktør anfægter hun, at det ikke var, som FiskerForum.dk skriver i artiklen, som led i et normalt kontrolbesøg, at »Vestkysten’s« besætning af interesse for erhvervets forhold, også spurgte ind til mødet i Aalborg.

Hun skriver blandt andet, citat: »Fiskeristyrelsen har en generel interesse i alle forhold, der optager fiskerne og erhvervet. Det gælder kameraer såvel som DFPOs medlemsmøde den 31. januar i Aalborg, hvor styrelsen i øvrigt er inviteret og planlægger at deltage.«

Nanna Møller fortsætter, »Fsva. kontrolskibet Vestkysten har Den Regionale Fiskerikontrol i to tilfælde, som del af en typisk kontrolsamtale, indgået dialog med fiskerifartøjer om kameraer og det forestående medlemsmøde. Denne dialog er sket ud fra et ønske om at have forståelse for de forhold, der lige nu optager erhvervet og de enkelte fiskere. En sådan dialog indgår naturligvis ikke som en del af den administrative kontrolforretning, og det er yderst beklageligt, hvis de berørte fiskere har følt sig intimideret eller krænket af de konkrete samtaler.«

Pva. Fiskeristyrelsens Regionale Fiskerikontrol har på baggrund af de to konkrete episoder taget de fornødne forholdsregler for at sikre sig mod lignende episoder fremadrettet.

Styrelsens direktør Nanna Møller understreger videre, »i relation til den netop publicerede artikel på FiskerForum.dk, vil jeg gerne benytte lejligheden til at præcisere, at de kontrolsamtaler med kontrolskibet Vestkysten, der refereres til i artiklen, er sket som en del af en helt almindelig administrativ kontrolforretning foretaget telefonisk på to fartøjer den 22. januar 2020. Kontrollen omfattede, at fartøjerne blev spurgt om bl.a. fangst o/b, redskabstype og priser. Disse emner førte til videre samtale om emner, der ikke specifikt handlede om kontrolforretningen, herunder kvoter, fangster, udenlandske fiskere, vejret, deltagelse i DFPO-mødet samt kameraer.« Direktøren påpeger derudover, at den del af kontrolsamtalen, der vedrørte kameraer og DFPOs medlemsmøde den 31. januar 2020, indgår naturligvis ikke som en del af den administrative kontrol og er yderst beklagelig.«

Svaret fra Fiskeristyrelsen’s direktør får ikke skipper og ejer af FN 261 »Stjerne« kritik til at blegne, tværtom. Men den spørgelystne flåde, har nu fået indskærpet de daglige rutiner og vil nok fremover lige vende spørgsmålene i luften, inden de sendes afsted. Specielt spørgsmål der ikke direkte relaterer til fiskerikontrolen og/eller redningsopgaver på havet.