DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter søger medarbejder til fjordarbejde
DTU Aqua i Nykøbing Mors vil meget gerne ansætte en praktisk anlagt person med kendskab til sejlads i mindre og små både, biologisk prøvetagning og opdræt af muslinger.

DTU Aqua/Dansk Skaldyrcenter søger medarbejder til fjordarbejde

DTU Aqua i Nykøbing Mors vil meget gerne ansætte en praktisk anlagt person med kendskab til sejlads i mindre og små både, biologisk prøvetagning og opdræt af muslinger som fiskeritekniker/biologoverassistent. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 2 år, men det er ambitionen, at stillingen skal gøres permanent.Arbejdsopgaver

Vi søger en praktisk anlagt person, som kan indgå i institutionens team af teknikere, der arbejder med indsamling af biologiske prøver, pasning af vores opdrætsanlæg til dyrkning af muslinger og tang og deltagelse i formidling af vores aktiviteter til en bredere offentlighed.

Vores forventninger til dig

 • Du skal være fleksibel og være i stand til at indgå i et samarbejde med vores øvrige teknikere og have erfaring med sejlads i småbåde.
 • Arbejdet er fysisk krævende og du bør være søstærk.
 • Det er en stor fordel, at du har alle de nødvendige formelle kompetencer til at sejle vores både, dvs. duelighedsbevis til handelsflåden, motorpasserkurser, medicinkiste C og ROC-certifikat samt selvfølgelig gyldigt søsikkerhedskursus minimum STCW eller lignende (disse skal vedhæftes ansøgningen).
 • Du skal kunne deltage i biologisk prøvetagning herunder håndtere undervandsvideoer, prøvetagningsudstyr til bundprøver og være i stand til at indgå i oparbejdning af prøverne. Der bliver desuden langt vægt på, at ansøgerne er i stand til at sætte sig ind i nyt udstyr og dets betjening.
 • Erfaring med pasning af anlæg til opdræt af muslinger og tang vil være en fordel.
 • Du skal være i stand til at kommunikere med vores forskere på engelsk.
 • Du skal have erfaring med og villighed til formidling af vores aktiviteter til en bredere offentlighed.
 • Du skal være villig til at arbejde forskellige steder i landet og udenfor normal arbejdstid i perioder.
  For stillingen gælder, at du som minimum skal have følgende skolemæssige kvalifikationer:
 • Folkeskolens udvidede afgangsprøver i regning/matematik, fysik og engelsk samt almindelig afgangsprøver i dansk og tysk

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund med tilhørende organisationsaftale for biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere.

Ansættelsen starter den 15. marts 2020 eller snarest derefter og har en varighed på 2 år.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter, 7900 Nykøbing Mors.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 5. februar 2020. Søg stillingen på www.job.dtu.dk Åbn linket “Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jens Kjerulf Petersen eller fiskeritekniker Lars Kyed Andersen på telefon 9669-0283.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 260 ansatte, hvoraf omkring en trediedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 11.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.