Spansk fiske-invation på DanFish grebet af HSSG

Spansk fiske-invation på DanFish grebet af HSSG

I netværket Danish Export og Fish Tech har man følerne ude og da Martin Winkel lod rygtet sive om at hele 29 spanske fiskeskippere, med ønsket om at få optimeret deres fartøjer, både med trawl og  motoroptimering m.m., så var man fra Hvide Sande Service Group (HSSG), lynhurtigt ude med skriftligt materiale på spansk.

Spansk brochure fra HSSG Hvide Sande

Proaktivt og med et sikkert blik for en kommende god forretning, blev der fra kundeansvarlig Bent Haumans side, etableret kontakt med en spansk tolk, der med forskellige anvisninger kom i mål, henover weekenden,  med en spansk præsentationsbrochure til de spanske skippere, (Puerto de Hvide Sande – Un mar de competencias) der oversat og med materialet i hånden, helt uafhængigt af tolke, efterfølgende selv har mulighed for at tage egne betragtninger omkring de vestjyske firmaers formåen.

To tolke fulgte med under præsentationen af HSSG gruppens kompetencer og formåen, som blev fulgt med stor interesse fra de spanske fiskere, der overvejende var fra det nordøstlige Spanien med et fiskeri i Middelhavet med trawlere på mellem 15 og 25 meter. Alle med interesse i at optimere deres fartøjer og som det blev påpeget af folkene fra Hvide Sande, på  trods afstanden fra det Nordøstlige Spanien til Danmark, så er den første rigtige Havn, hvor alle de spanske fiskeres forespørgsler og ønsker kan imødekommes, Hvide Sande Havn. Havnen med et net af underleverandører og værksteder, hvor det hele kan løses samlet og på ét sted.

HSSG (Hvide Sande Service Group) trækker på henved 100 forskellige virksomheder, der alle på hver sin måde kan hjælpe med udstyr og løsninger samt teknologi og rådgivning.  Gruppen  er stiftet for at skabe udvikling og dynamik i Vestjylland, ved blandt andet at tiltrække nye aktiviteter og kunder til Hvide Sande havn. HSSG tilbyder således løsninger til alle behov som skibe i havnen, eller kunder på kajen, måtte have.