Brexit-konsekvenser var i fokus på DanFish 2019

Brexit-konsekvenser var i fokus på DanFish 2019

Hvor meget klogere kan man egentlig blive på det meget uforudsigelige Brexit, som handler om briternes exit fra det Europæiske fællesmarked, og hvilken indflydelse det vil have på fiskeriet. 

Det er en meget svær størrelse at håndtere, hvilket da også stod lysende klart efter dagens seminar, hvor ingen reelt ved hvor galt det vil gå.

Spørgsmålene var mange, som også FiskeriTidende.dk refererer fra seminaret:

  • Hvor står dansk fiskeri efter Brexit
  • Bliver det hård eller blød Brexit
  • Vil briterne bede om udsættelse igen
  • Går Boris Johnson mod det britiske parlament og undlader at bede om udsættelse, hvis der ikke foreligger en godkendt aftale inden deadline?

Disse og mange andre spørgsmål blev vendt på mødet, hvor fiskeriets organisationer med DFPO og DPPO samt næstformand for EU parlamentes Fiskeriafdeling Søren Gade og tidligere ambassadør i London Claus Grube, havde hvert deres indlæg omkring situationen Brexit.  Et er dog helt sikkert og det er at briterne har bestemt sig for at forlade EU og det er derfor meget nødvendigt, seriøst at gennemtænke konsekvenserne af et Brexit for både fiskeriet og for branchen.

Søren Gade kom i sit indlæg ind på, at fiskeriet ikke vil blive glemt, hvilket også klart fremgår af den Brexit-aftale der allerede foreligger og som det britiske parlament har nedstemt hele 3 gange.  Dette sammen med gentagne forsikringerne fra EU’s side om, at adgangen til britisk farvand er essentiel og bindes direkte sammen med briternes adgang  og afsætning af vare til det Europæiske fællesmarked med 27 lande.

Så fiskeriorganisationerne strategi med at være tidligt ude og  aktive i forsøget på at få fiskeriet så højt på dagsordenen som muligt, har været yderst effektiv.

Den tidligere ambassadør Claus Grube talte i sit indlæg da også om en meget presset britisk premierminister Boris Johnson, der efter Grube’s mening er trængt helt op i hjørnet. Den britiske premierminister er nu tvunget til af parlamentet ved lov, at udskyde Brexit endnu engang, hvis der ikke senest den 19. oktober foreligger en godkendt aftale. Ifølge Grube skal man forvente langt flere forhandlinger i fremtiden, som i enhver skilsmisse skal man først være enig om en deling og derefter kommer det besværlige og meget tidskrævende, hvor det hele deltaljeret skal sættes på tekst i en aftale.

Fiskerisamarbejdet i EU har vist sin værdi på tværs af landegrænserne, hvor 8 lande specielt er gået sammen om at få sat Brexit højt på dagsordnen og hvor det er lykkedes  at koble fiskeriet sammen med en forhåbentligt kommende handelsaftale mellem Storbritannien og EU.