Spændende Ph.D projekt ved DTU Aqua.

Spændende Ph.D projekt ved DTU Aqua.

Forsker ved DTU Aqua, Helle Torp Christensen er i gang med et projekt med blåmuslinger og hvorledes de kan omplaceres til biogene rev i havet.
Blåmuslinger er en værdifuld ressource for den kommercielle skaldyrs produktion, både i forbindelse med fiskeri og akvakultur. Arten er en vigtig økologisk organisme i forhold til naturbeskyttelse og til at genoprette levesteder for havets liv.

Ved at etablerer og konstruere biogene rev med blåmuslinger, yder de med den komplekse struktur gode og varige levesteder.

Projektet
Det primære mål med ph.d.-projektet er at etablere en økologisk forståelse af blåmuslinger og mere specifikt at undersøge anvendelsen af blåmuslinger som en ressource og samtidig opnå en viden om, hvordan muslingerne vækster samt hvorledes dette eventuelt kan forbedres. Dette belyses ved hjælp af en række eksperimenter hvor fokus er på resultater i forhold til oprindelsen af muslingerne og dens levesteder.

Perspektivet ved at etablerer Biogene rev indgår i EU-habitatdirektiv og muslingebankerne kan derfor blive opprioriteret til beskyttelse i beskyttede områder i forhold til NATURA 2000.

Som en naturressource uden brug af kunstige konstruktioner, kan brugen af blåmuslinger blive et økologisk vigtigt redskab, for at sikre mangfoldighed, vandkvalitet og levested for havets flora og fauna.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com