Søfrosne makrel

Søfrosne makrel

Makrelfiskeriet 2010 har betydet stor aktivitet i den færøske fiskerisektor. Indfrysning til søs er en mulighed, som færingerne har benyttet sig af og som har betydet at flere fisk er konserveret til konsum anvendelse. Bl.a. har frysetrawleren ”Athena” med en daglig indfrysningskapacitet på ca. 300 tons været i aktivitet.
Bl.a. har frysetrawleren ”Athena” med en daglig indfrysningskapacitet på ca. 300 tons været i aktivitet.
Fabriks trawlerne ”Poseidon” og ”Athena”, har i en periode fungeret som moderskibe for en række mindre færøske fiskefartøjer, som successivt har leveret friskfangede makrel over skibssiden. Fisken er umiddelbart derefter indfrosset ombord på de store fabrikstrawlere.

Moderskibene har landet de frosne makrel Kollefjord, hvorefter fragtskibet ”Cape Passero” har overtaget en stor del af fangsterne og er afsejlet mod Afrika. Salgsprisen er oplyst til ca. 7 danske kroner pr. kg.