Skotland forlanger retfærdig fiskeriaftale med Færøerne

Skotland forlanger retfærdig fiskeriaftale med Færøerne

Skotske makrelfiskere og fiskeindustrien i Skotland, opfordre nu EU til i højere grad at reducere adgangen for færøske fartøjer til skotsk farvand.

Det skriver FIS (Fish Information & Services) fredag den 20. januar om. Fiskeriaftalen mellem EU på den ene side og Færøerne på den anden, blev første gang forhandlet på plads i 2014. Her blev der aftalt kvotebytte og lavet en adgangsaftale, der tillader færøske fartøjer at fiske en del af deres kvoter på makrel og blåhvilling i EU-farvand, mod EU-fartøjer tilsvarende kunne fiske noget af deres kvote på de to fiskearter i færøsk farvand.

Men den bilaterale aftale har vist sig at have en stærk skævvridning til fordel for Færøerne, påpeger den skotske pelagiske sektor, der fremviser tal for, at færøske trawlere i 2015, fangede næsten 33.000 tons makrel i EU (hovedsageligt i skotsk farvand), men at skotske fiskere modsvarende ingen havde fanget i færøsk farvand.

Derfor opfordre skotske fiskere nu EU til en mere retfærdig adgangsaftale for 2017. Fiskeriforhandlingerne der skulle have været færdigforhandlet i Bruxelles den 6. og 7. december sidste år, er endnu ikke tilendebragt, hvorfor de skotske fiskere nu øjner chancen for en bedre og mere retfærdig aftale for dem.

Ian Gatt der er administrerende direktør for den skotske Pelagiske Fiskeriforening (SPFA), siger i en kommentar; »Vi ønsker en ny aftale for 2017, der reducerer de færøske fiskeres adgang til vores farvande. Fordelene for de færøske fiskere, står ikke mål med omkostningerne med at overvåge og håndhæve den færøske adgang til vores farvande,« slutter direktøren fra SPFA.

ligeledes henviser en anden fra foreningen FPFA, Ian McFadden til, at kvaliteten af makrellen er betydeligt bedre i de skotske farvande end tilsvarende det færøske område. Derudover straffes de færøske fartøjer efter færøske regler, hvis de lander makrellen i Skotland. Det betyder kort og godt, at den skotske forarbejdningsindustri på Shetlandsøerne og i det Nordøstlige Skotland, går glib af millionindtægter, slutter en ærgerlig McFadden.