Seminar om “State of europæiske fiskebestande i 2011”

Seminar om “State of europæiske fiskebestande i 2011”

Fiskerisektoren, ngo’er, nationale administrationer, EU-institutioner og interesserede medlemmer af offentligheden inviteres til at deltage i en diskussion om status for europæiske fiskebestande og på tilsvarende passende forvaltningsforanstaltninger, der skal gennemføres.
Se program nedenfor