Seafood Danmark AS øger omsætningen med 50 procent

Seafood Danmark AS øger omsætningen med 50 procent

Det er Fiskerikoncernen »Seafood Danmark« der med datterselskaberne: Brdr. Schlie Fiskeeksport AS, Nigra Fiskeeksport, Tip Top Fiskeindustri AS, Thorfisk AS, Scan Fish Danmark AS, Lerøy Schlie AS samt Wannebo International AS i sin portefølge, har øget omsætningen fra regnskabsåret 2016 på 1,03 mia. til i 2017 at have omsat for 1,53 mia. Egenkapitalen er på 220,9 mio.

Årets resultat blev hævet til 38,7 mio i 2017 fra 18.0 mio i 2016 og fiske-koncernen fra Hirtshals, der omsætter og producerer fisk internationalt og nationalt, har dermed styrket sin position.

Årets resultat ligger da også noget højere end ledelsens forventninger var til resultatet ved årets begyndelse og det betegnes da også i ledelsesberetningen som meget tilfredsstillende.

Resultatforbedringen skyldes til dels, at køb af forskellige virksomheder i 2017, har haft en hurtigere og mere positiv synergieffekt end forventet. Dette sammenholdt med en generel mere positiv udvikling på fiskemarkederne, har været udslagsgivende for det gode resultat.

På baggrund af det netop afleverede årsregnskab for 2017, forventer koncernen et resultat efter skat, der ligger i intervallet mellem 25 til 35 mio. kroner for 2018.

Ledelelsen forventer fortsat at synergieffekten er positiv og at opkøbet fortsat bidrager positivt til resultat for datterselvskaberne.