Kystfiskere får miljø-erstatning

Kystfiskere får miljø-erstatning

Miljøstyrelsens tilladelse til at klappe 925.000 m3 uddybningsmateriale fra sejlrenden i Kalundborg Havn, og klappe det syd for Kalundborg Fjord sydvest for Asnæs Rev, har udløst erstatning til tre kystfiskere i Storebælt.

Blandt andet for fiskerne Lars Rasmussen og Bent Knudsen, som fisker på KR 221 »Anna-Ida« fra Korsør, har fået erstatning fra Kalundborg Havn for klapningen, fordi det kan have konsekvenser for deres fiskeri.

I en kommentar siger Lars Rasmussen fra KR 221, »Når nu de gør sådan noget, så er vi da glade for, at der kan komme noget erstatning for den påvirkning, det kan give for fiskeriet«.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) havde som høringspartner i sagen om klappetilladelelsen, gjort opmærksom på at området der er udset som klappeplads, er et godt sted at fiske for lokale fiskere, specielt i perioden oktober til marts, hvor fiskeriet overvejende er efter fladfisk. En klapning i dette område kunne ricikerer at give et slamlag ud over et stort område, så fiskene ville forsvinde fra området. Derfor blev det indstillet, at fiskerne forbeholdt sig ret til erstatning jf. fiskerilovens §76 til 80.

Selvom FSKs fiskerne har fået deres tab godtgjort i en vis udstrækning, så er FSK dog stadig kritiske over, at der ikke bliver taget mere hensyn til fiskebestandene, når der bliver indvundet råstoffer og klappet materiale i havet. Her efterlyser formanden for FSK Søren Jacobsen en langt større hensyntagen, »Vi er bekymret over den indflydelse råstofindvinding og klapning har på de lokale fiskebestande i Damark. Der bør tages et langt større hensyn til gydepladser og opvækstområder, når der gives tilladelser til disse aktiviteter,« siger han videre, og mener der skal være en langt bedre national planlægning af disse aktiviteter.