Regulerings-bekendtgørelsen 2011

Regulerings-bekendtgørelsen 2011

Nu er Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 udstedt.

På baggrund af drøftelserne på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. november 2010, og efterfølgende ændringsforslag, har Fiskeridirektoratet udarbejdet den endelige udgave af Reguleringsbekendtgørelsen for 2011.
På baggrund af drøftelserne på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. november 2010, og efterfølgende ændringsforslag, har Fiskeridirektoratet udarbejdet den endelige udgave af Reguleringsbekendtgørelsen for 2011.

De enkelte punkter, hvor der er sket ændringer i forhold til det senest udsendte udkast, er kommenteret nedenfor.

Der kan være bestemmelser, der senere skal justeres på baggrund af den nye Kontrolforordning og som følge af andre EU-vedtagelser. I det omfang det er nødvendigt, vil reglerne blive justeret ved senere ændringer.

§ 120, stk. 1. Det er præciseret, at der vil blive taget stilling til, hvorvidt der skal uddeles årsmængder af sperling til fartøjer med IOK, hvis Danmark i løbet af 2011 kun får tildelt en meget begrænset sperlingkvote.

§ 121, stk. 2. Det er tilføjet, at i forhold til de forvaltningsområder, som tobiskvoten bliver opdelt i, fastlægges der inden den 1. april 2011 vilkår for fartøjernes deltagelse i de enkelte områder. Vilkårene vil blive meldt ud via bilag 6 meddelelse.

§ 165. Det specificeres, at der kan fastsættes regler, så fartøjer får adgang til flere segmenter, end fartøjet har tilladelse til, ligesom der i 2010 f.eks. ved bilag 6 meddelelse er mulighed for at fiske med både TR1 og TR2 i Skagerrak/Nordsøen, hvis man har tilladelse til et af disse redskaber. Eventuelle vilkår i 2011 vil blive meddelt via bilag 6.

Danmarks Fiskeriforening foreslog på mødet den 24. november og i et efterfølgende høringssvar, at det ville være hensigtsmæssigt, at fartøjer, herunder sperlingfartøjer, som har brug for at fiske deres kvoter med TR3, men som ikke har kW-dage i segmentet, bliver tilgodeset via § 165.

Fiskeridirektoratet kan bekræfte, at bestemmelsen kan bruges, så disse fartøjer vil kunne blive tilgodeset.

§§ 181-187. Fangstkvotefartøjer.

§ 181, stk. 1. Det er præciseret, at fiskeren skal dokumentere fiskeriet og lande fangsterne i overensstemmelse med vilkårene for fangstkvotefartøjer, for at kunne fortsætte som fangstkvotefartøj i 2011.

§ 181, stk. 2. Det er tilføjet, at man kan framelde sin tilladelse som fangstkvotefartøj i Skagerrak og Nordsøen eller Østersøen, samtidig med at man bevarer tilladelsen for det farvand, som man ikke har frameldt sin tilladelse for.

§ 181, stk. 4. Det er præciseret, at tillægsmængderne på 30 % for mængder under 100 tons, og på 20 % for mængder over 100 tons, kan blive justeret. Det skyldes, at der fremover i henhold til EU’s vedtagelse lægges loft over tillægsmængderne i forhold til, hvor stor en mængde discard fartøjer af den samme type forventes at have. Der kan derfor skulle fastsættes andre maksimale satser end henholdsvis 30 % og 20 %.

§ 182, stk. 1. Det er præciseret, at torsk under mindstemålet skal opbevares adskilt fra torsk over mindstemålet for fartøjer, der deltager i fangstkvoteordningen i de farvande, som tilladelsen gælder for.

§ 182, stk. 2. Det er præciseret, at for fangstkvotefartøjer skal al fangst af torsk ilandbringes, også torsk under mindstemålet.

§ 184. Nye ansøgninger om at blive fangstkvotefartøj skal være modtaget senest den 1. i en måned hvis fartøjet skal indgå i prioriteringen i den måned. Fartøjerne skal kunne godkendes som fangstkvotefartøjer og påtage sig vilkårene og kravene med hensyn til kontrol og overvågningsudstyr. Der kan gives tilladelse, så længe der er mængder til rådighed. Det er også tilføjet, at man kan tilmelde sig for både Skagerrak og Nordsøen og Østersøen, eller kun for Skagerrak og Nordsøen eller Østersøen.

§ 187, stk. 3. Det er tilføjet, at tildelingen af ekstra mængder er afhængig af, at vilkårene overholdes, og at mængderne kan nedsættes eller bortfalde, hvis det ikke er tilfældet.

§ 187, stk. 4. Det er tilføjet, at Fiskeridirektoratet kan give afslag på en ansøgning om tilladelse som fangstkvotefartøj, hvis fartøjet i forudgående år har været fangstkvotefartøj, og ikke har opfyldt vilkårene for deltagelse.