Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

Melding fra fiskeridirektøren
J-262-2010
Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt:

§ 1
Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3 januar 2011.

§ 2
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 3
Denne forskrift trer i kraft straks

ESEW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-262-2010
Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt:

§ 1
Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3 januar 2011.

§ 2
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 3
Denne forskrift trer i kraft straks

ESEW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk