Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen er der med virkning fra den 1. januar 2019 og indtil videre ingen mængdemæssig regulering.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2019. Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk