Bekendtgørelser udstedt med ikrafttrædelse 1. januar 2017 (regelforenkling)

Som led i regelforenklingsarbejdet er følgende bekendtgørelser udstedt med ikrafttrædelse 1. januar 2017.
Puljebekendtgørelsen:
retsinformation.dk
hoeringsportalen.dk

Fredningstidsbekendtgørelsen:
retsinformation.dk
hoeringsportalen.dk

Bierhvervsfiskerbekendtgørelsen:
retsinformation.dk
hoeringsportalen.dk

Muslinge- og østersbekendtgørelsen:
retsinformation.dk
hoeringsportalen.dk

Hesterejebekendtgørelsen:
retsinformation.dk
hoeringsportalen.dk

Det var desværre ikke muligt at få kapacitetsbekendtgørelsen færdig til ikrafttrædelse 1. januar 2017.