Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen
For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres mængdemæssig regulering således, det med virkning fra den 1. januar 2017 er tilladt at lande højst 12.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 126, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2017”