Orientering angående kW-tilladelse i 2017-2018

Orientering angående kW-tilladelse i 2017-2018

Til orientering oplyses, at den hidtidige kW-dage-ordning ophører fra 1. januar 2017, hvor Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/2094 af 23. november 2016 om ændring af torskegenopretningsplanen træder i kraft. Der vil imidlertid stadig være et loft over den samlede mængde kW for de fartøjer, der fisker i de omfattede geografiske områder med de omfattede redskaber. For at sikre, at Danmark ikke overskrider det samlede loft for disse områder, skal fartøjer have en kW-tilladelse.
NaturErhvervstyrelsen vil inden årets udgang fremsende kW-tilladelser til Skagerrak/Nordsøen til alle fartøjsejere, hvis fartøj har fisket med de omfattede redskaber. Fartøjer, som i 2016 kun har anvendt redskaberne i Kattegat og Østersøen, vil således også få tildelt en tilladelse til Skagerrak/Nordsøen.

For så vidt angår fiskeri i Kattegat, vil NaturErhvervstyrelsen inden årets udgang fremsende tilladelse til de fartøjsejere, hvis fartøjer i et af årene 2014, 2015 og 2016 har fisket med de omfattede redskaber i Kattegat. Fartøjsejere kan for fartøjer, der ikke tidligere har været omfattet af kW-dage-ordningen i Kattegat, ansøge om tilladelse hertil. Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, og vil blive behandlet efter først-til-mølle-princippet. Hvis udnyttelse af kW-loftet nærmer sig fuld udnyttelse, vil en prioritering af ansøgningerne blive drøftet i Erhvervsfiskeriudvalget. NaturErhvervstyrelsen forventer dog ikke, at loftet nås.

Tilladelserne vil være gældende i to år.

På grund af datoen for forordningens endelige vedtagelse har det ikke været muligt inden 1. januar 2017 at foretage de relevante ændringer i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020. Bekendtgørelsen vil snarest muligt blive ændret.