Højere fiskekvoter er 300 millioner kroner værd

Højere fiskekvoter er 300 millioner kroner værd

Stigninger i kvoterne for torsk, rødspætte og andre vigtige arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat kan give dansk fiskeri store millionindtægter i det kommende år
Danske fiskere kan i det kommende år hive flere fisk i land i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Danmark har i EU fået forhandlet sig frem til kvotestigninger for en række vigtige arter. Der er blandt andet udsigt til fine stigninger i kvoterne for torsk i Nordsøen og Skagerrak. Også kvoten for rødspætte i Skagerrak og jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat får et løft.

Det giver dansk fiskeri gode muligheder for at øge omsætningen i 2017. Beregninger fra NaturErhvervstyrelsen viser, at værdien af de danske fiskeres landinger potentielt kan stige med cirka 300 mio. kr., hvis priserne i 2017 ligger på samme niveau som 2016, og alle kvoter bliver fuldt udnyttet.

Det er dog ikke alle kvoter, der normalt udnyttes fuldt ud, og derfor vurderer NaturErhvervstyrelsen, at stigningen i landingsværdierne snarere vil være ca. 200 mio. kr. i 2017 forudsat uændrede priser fra 2016.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi kan sende dansk fiskeri ind i det nye år med markante kvotestigninger, der kan mærkes på bankbogen. Regeringen har arbejdet målrettet på at sikre stigninger i kvoterne for vigtige arter som torsk og rødspætte, og hvis kvoterne bliver udnyttet godt, er der mange millioner at hente for dansk fiskeri, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De vigtige industrikvoter for brisling i Nordsøen og tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat indgår ikke i beregningerne. For disse arter bliver de endelige kvoter for 2017 først fastsat på et senere tidspunkt.

Stort fokus på Østersøen
Mens 2017 ser lys ud for fiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, er der fortsat udfordringer i Østersøen, hvor der kommer store reduktioner på torskekvoterne, især i den vestlige Østersø.

– Der er generelt udsigt til et godt 2017 for dansk fiskeri, men samtidig er jeg meget opmærksom på, at det bliver et svært år for de mange danske fiskere i Østersøen. Vi har allerede afsat 24 mio. kroner til at støtte fiskeriet i Østersøen, og vi kommer til at følge situationen i Østersøen gennem hele året, siger Esben Lunde Larsen.