God jul fra FiskerForum

God jul fra FiskerForum

Mens den snevåde blæst river os i ansigtet og giver huden kulør, kan vi her optil jul se tilbage på endnu et begivenhedsrigt år i fiskeriet.

Både med lyspunkter og optimistiske toner for fiskeriet, men også med hændelser der både dramatisk og tragisk, minder os om dagligdagen på havet. Sidst med en fiskekollegas alt for tidlige død i Øresund. Et dødsfald der berører os alle dybt og får tankerne til at gå til den stakkels familie i Snekkersten, der denne jul må holde den alene. Det får os til at tænke over meningen med livet og får os til at huske at være noget for hinanden, mens tid er.

Inden julefreden helt omslutter os, tikker meddelelsen ind fra Fiskeristatistisk Årbog 2015, med markante og generelle stigninger i bruttoindtægterne for fiskeriet i 2015. Både når det gælder den almindelige indtjening til fiskerne, men også omkring stigningerne i eksporten og ikke mindst de øgede landinger af fisk, efter NaturErhvervstyrelsens oplysninger.

Vi har også i årets løb set nybygninger fra samtlige værfter herhjemme, store som små, afleverer fartøjer der teknologisk er blandt de mest moderne i verden. En værftsindustri der nyder stor anerkendelse ude omkring og som sammen med de mange reparationsværksteder og underleverandører i vores havne omkring i Danmark, også nyder godt af både ind- og udenlandske fiskeres interesse.

Udgangspunktet for et nyt og bedre 2017, skulle således være lagt og fra redaktionen i FiskerForum, vil vi igen i det kommende år bestræbe os, sammen med jer, at skabe en alsidig og informativ webside, som altid gerne skal være først med det sidste..

Vi vil derfor gerne takke for de mange henvendelser og opfordringer vi har fået i årets løb. Henvendelser som er med til at give websiden indhold og værdi. Ting der er med til at gøre FiskerForum til det medie som både fortæller, men også informere og oplyser om fiskeriet, og som gerne fortsat skulle forblive at være den webside man først kobler sig på når man ønsker at vide lidt mere om vores fælles branche.

Webredaktionen på FiskerForum er altid åben, også mellem jul og nytår på mail info@FiskerForum.dk.

FiskerForum ønsker vores læsere, brugere og annoncører en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår med håbet om et godt fiskeri og et godt år i 2017.

FiskerForum.dk