Projekt skal højne sejladssikkerheden og effektiviteten til søs

Projekt skal højne sejladssikkerheden og effektiviteten til søs

Nyt projekt skal gøre e-Navigation til virkelighed. EU har netop godkendt danskledet maritimt innovationsprojekt med budget på 85 millioner kroner, som skal højne sejladssikkerheden og øge effektiviteten til søs. 13 danske partnere bliver frontløbere for projektet, som starter 1. maj.

Der bliver fokus på innovation og videreudvikling af services, når det treårige maritime projekt ”EfficienSea 2” går i luften 1. maj.

Søfartsstyrelsen skal lede projektet, og en vigtig del af det bliver udviklingen af den nyskabende ”Maritime Cloud” – et kommunikationsværktøj, som kommer til at styrke informationsudvekslingen i og omkring den maritime sektor.

Projektet forventes også at udvikle en lang række nye digitale services inden for områderne navigation, automatisk rapportering og monitorering af emissioner fra skibe, som vil øge effektiviteten.

Endelig har projektet fokus på at udvikle billigere og mere effektive kommunikationskanaler til søs – såsom intelligent brug af den billigst tilgængelige kommunikationskanal og udviklingen af en helt ny omkostningseffektiv kommunikationskanal kaldet VDES (VHF Data Exchange System).

Projektet er banebrydende

EU´s interesse i projektet er blandt andet at løfte e-Navigation fra prototype-niveau til reel implementering i Østersøen og de arktiske farvande. I støttetilkendegivelsen fra EU lyder det: ”Der er ingen tvivl om, at projektet er banebrydende og har højt innovationspotentiale. Det vil bane vejen og fremskynde indførelsen og udnyttelsen af moderne kommunikation, navigation og administrative systemer, som bedre matcher virksomhedernes krav om effektivitet og øget sikkerhed samt bedre brugervenlighed.”

Projektkonsortiet består af 32 partnere fra 12 forskellige EU-lande. EU har bevilliget støtte på 73,5 millioner kroner af projektets 85 millioner kroner store budget. 13 af partnerne er danske organisationer og virksomheder, og omregner man EU-støtten til arbejdstimer, giver det støtte til 47,4 årsværk alene til de danske partnere.

Aktørerne bliver frontløbere på e-Navigationsområdet, og projektet vil fungere som showcase for den globale udrulning af e-Navigationsløsninger.

Se hele konsortiesammensætningen her.