Projekt ”Industri til konsum” afsluttes.

Projekt ”Industri til konsum” afsluttes.

Det storstilede millionprojekt med forsøgsfangst og markedsføring af store mængder frosne konsumtobis afsluttes nu. Resultaterne viser, der er et konsummarked.

Men ved forsøgsprojektets afslutning, er der fortsat mange uafklarede spørgsmål, bl.a. er der under forsøgsfiskeriet fanget tobis af meget varieret kvalitet. Der venter også et stort udviklingsarbejde, før tobis kan vinde fodfæste på markedet.
Men ved forsøgsprojektets afslutning, er der fortsat mange uafklarede spørgsmål, bl.a. er der under forsøgsfiskeriet fanget tobis af meget varieret kvalitet. Der venter også et stort udviklingsarbejde, før tobis kan vinde fodfæste på markedet.

Ca. 25 deltagere havde afsat en eftermiddag til at høre om resultaterne fra Danmarks Fiskeriforenings projekt ”Industri til konsum”.

På mødet blev projektets forskellige elementer gennemgået. Fra praktisk fiskeri, laboratorieundersøgelser til søs og på land, samt DTU Aqua´s forskningsarbejde. Derudover var der indlæg fra Jens Peter Klausen, direktør i handelshuset J.P.Klausen A/S, som er en af de virksomheder, der har udbudt de frosne tobis til salg.

Fiskeriet foregik i 2009 sæsonen og blev gennemført med en chartret hollandsk frysetrawler. Der blev sat 55 slæb, som efterfølgende viste sig at være af vidt forskellig kvalitet. Kvaliteten svingede i forhold til konsistens, størrelse og fedtprocent.

Højmarkslaboratoriet har forestået kvalitetsdokumentationen, og der er gennemført et meget omfattende analysearbejde, som DTU`s forskere har arbejdet videre med. Forskerne har bl.a. fundet ud af, at tobisfiskeri på dybt vand, medfører mange bugsprungne fisk. Derudover har man også kunnet fastslå, at en mager tobis tenderer mere til at bugspringe, end tobis med højere fedtindhold.

Tilbagemeldingerne fra virksomheder, der har modtaget vareprøver, peger i retning af, at kunderne efterspørger sorterede størrelser. Den største købs interesse synes at komme fra de asiatiske markeder.

I løbet af de kommende måneder skrives den afsluttende rapport og herefter vil materialet kunne downloades fra nettet.