Professor henter selv sin torskelever hos Bornholmsk fisker

Professor henter selv sin torskelever hos Bornholmsk fisker

Fredag sidst på eftermiddagen, stævnede den bornholmske kutter R200 »Cometen« med fisker Claus Stenmann Hansen ved roret, ind i den lille hyggelige Svaneke Havn, med dagens fangst af torsk.

På kajen stod Kurt Buchmann fra Københavns Universitet klar, til at hente den aftalte mængde torskelever, som den københavnske specialist i Parasitologi ved Københavns Universitet i disse dage er ved at starte laboratoriumforsøg op med. Her inficereres mindre torsk med parasitter og orm, fra Østersøens torsk, der kan give forskerne mulighed for på nærmeste hold, at følge infektionen af de små torsk og måle betændelsestilstanden i fiskens lever.

En forsøgsrække der er betalt af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), og som siden følges op af endnu en forsøgsrække med forsker Jane Behrens fra DTU Aqua, som over tid skal måle de små torsks iltoptagelse og deres stofskifte.

Forskernes formodning er at »sælormene« spiller en yderst aktiv og meget negativ rolle for torskens velbefindende og som mistænkes for at være den direkte årsag til, at der stadigt bliver færre store torsk over 50 cm i Østersøen. Et problem der har været stigende i området og som man har kunnet følge de sidste tredive år, hvor opdagelserne af »leverorm« i torsken for første gang blev konstateret. Fra nogle få inficerede torsk med ganske få orm i leveren til idag, at omfatte alle større torsk fra 30 cm og opefter nu indeholder mellem 200 og 300 »leverorm« eller »sælorm« i torskens lever. Dvs. at alle torsk fra dette område er 100 procent inficeret med »sælorm«, som man har mistænkt for to ting. Enten slår de torsken ihjel eller også svækker de fisken så meget, at de for nemt bliver et bytte for de glubske gråsæler, som i stadigt stigende antal, spreder deres ekskrementer og »sælorm« udover Østersøens bund, hvor de gennem fødekæden til sidst igen ender i torskens indre organer.

Kurt Buchmann har i en lang årerække netop undersøgt denne problematik hos især torskene fra Østersøen og den københavnske patobiologi-professor, vil med forsøgsrækken understøtte sin formodning, om sammenhængen mellem fraværet af større torsk og »parasitterne og sælormenes« hærgen. En forsøgsrække der i sidste ende gerne skal munde ud med en afkræftelse eller bekræftelse af sammenhængen mellem de større torsks forsvinden og den direkte årsag hertil.

En spændende forskningsprojekt der måske helt kan ændre vores opfattelse af, hvorledes torskeproblematikken i Østlige og Vestlige Østersø, fremover skal anskues og tolkes samt sidenhen måske helt anderledes gribes an.

FiskerForum.dk