Orientering om hollandske og belgiske fiskefartøjer i Erhvervsfiskeriudvalget

Orientering om hollandske og belgiske fiskefartøjer i Erhvervsfiskeriudvalget

På mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 12. januar 2017 havde Foreningen af Skånsomme Kystfiskere og Danmarks Fiskeriforening PO bedt om, som et punkt på dagsorden, at få en orientering om NaturErhvervstyrelsens kontrol af hollandske og belgiske fiskefartøjers fiskeri i Skagerrak og Nordsøen.

Da det på mødet ikke var muligt at nå at drøfte alle punkter på dagsorden aftaltes det, at NaturErhvervstyrelsen efterfølgende skulle udsende en kort orientering om emnet.

Orientering om de udenlandske fiskefartøjer

Hollandske og belgiske fiskefartøjers fiskeri i Skagerrak og forlydender om, at der afskrives fangster fanget i Skagerrak som værende fanget i Nordsøen er ikke en ny problematik. Og problematikken skal ses i lyset af, at disse landes kvoterettigheder i Skagerrak er væsentlig mindre end i Nordsøen. Derfor har NaturErhvervstyrelsen fokus på problematikken, og der gennemføres, når det er muligt, kontrol af hollandske og belgiske fiskefartøjers aktiviteter. Ikke mindst i Skagerrak, hvor en del af en kontrolforretning handler om, at fartøjsførerne får registreret fangsterne korrekt i deres logbøger.

Generelt tilrettelægges kontrolarbejdet i forhold til den risiko, der vurderes at være for overtrædelser af reglerne. Det gælder i relation til såvel danske som udenlandske fartøjer. Der er som følge af formodningerne om afskrivning særlig fokus på fangstrejser i Nordsøen og Skagerrak, herunder især de hollandske fartøjers aktiviteter i Skagerrak.

Da problemer med afskrivning af fangster i andre områder, end der hvor fisken er fanget, ikke er let at løse, samarbejdes fra dansk side med bl.a. de hollandske myndigheder via det europæiske fiskerikontrolagentur (EFCA). Og et hollandsk fiskerikontrolfartøj har også været på kontrol i Skagerrak.

På konkret forespørgsel om antallet af gennemførte kontrolforretninger kan det oplyses, at belgiske og hollandske fiskefartøjer i 2016 er kontrolleret i henholdsvis 12 og 36 tilfælde. Der er i et tilfælde optaget rapport for fiskeri med ulovligt redskab. Den danske kontrol af de hollandske og belgiske fartøjer har ikke ført til konstaterede overtrædelser om afskrivning af fangster. Kontrolindsatsen vurderes imidlertid at have været medvirkende til mere korrekt fangstafskrivning, end der måske ellers ville have været tilfældet.

Afskrivning af fangster i andre områder, end der hvor fisken er fanget, er som allerede anført ikke en ny udfordring, og det er heller ikke en udfordring kun med hollandske og belgiske fartøjer. Således kan oplyses, at der også er flere danske fiskefartøjer, der har påkaldt sig vores interesse, da fiskerimønstre og fangstrater indikerer, at torsk fanget i Skagerrak afskrives i Nordsøen.

Kilde: NaturErhverv
FiskerForum.dk