Organisationsændring i NaturErhvervstyrelsen

Organisationsændring i NaturErhvervstyrelsen

Gældende fra den 1. juli justerer NaturErhvervstyrelsen organisationen.

Organisationsjusteringen betyder, at styrelsen går fra fire ressortområder til tre – Ressourcer, EU & Landbrug samt Kontrol & Fiskeri.

Vækstskabende ændring

Ændringen skal understøtte vores mål om at skabe vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Det gør vi ved at:

  • samle kontrolområdet
  • organiseringen i højere grad afspejler vores kundegrupper
  • organiseringen i højere grad afspejler politikområderne.

Derfor lægges regulerings- og tilskudsområdet sammen, ligesom hele fiskeriområdet samles.

Kontrol & Fiskeri

Området Kontrol & Fiskeri består af Center for Fiskeri og Center for Kontrol – og herunder den regionale kontrol.

Området ledes overordnet af kontrol- og fiskeridirektør og reder Anders Munk Jensen.

Center for Kontrol

Center for Kontrol har ansvar for kontrol af landbrug og fiskeri – og består af fem enheder samt den regionale kontrol.

  • Kort & GIS
  • Data& Risikoanalyser
  • Landbrugskontrol
  • Fiskerikontrol
  • Miljø& Økologikontrol
  • Regional Kontrol

Center for Fiskeri

Center for Fiskeri har det reguleringsmæssige ansvar og er politikskabende på fiskeriområdet.

Du kan se det nye organisationsdiagram her