Optimér din indtjening med Neptun

Optimér din indtjening med Neptun

Den helt store udfordring for enhver skipper, har altid været spørgsmålet om hvor man får den største og bedste afregningspris, modregnet omkostningerne, for sine fisk.

I hvilken havn skal man lande fangsten ?

Det er jo resultatet efter mange dages hårdt og slidsomt fiskeri på havet, der skal afregnes. Et afregning, som skipper og besætning selvfølgelig ønsker at sælge til den højest mulige pris. Men det kan være svært at overskue.

Kan svinge en halv million på en enkelt last.

På en blandet konsumlast kan salgsprisen variere helt op imod en halv million kroner, og det er vel og mærket hvor ekstra omkostningerne til tid og brændstofforbrug samt landingsafgift til de enkelte Havne er medtaget.

FiskerForum giver dig Neptun.

Bedste samlet pris for lasten findes i dag med et system, hvor man via linket www.fiskerforum.com/Neptun kommer direkte ind på siden, hvor systemet giver den enkelte skipper et hurtigt overblik over slagsprisen i de forskellige havne, og hjælper med at tage beslutningen om hvilken Havn fisken skal sælges i.

Det er to unge universitetsstuderende, der under en iværksætter konkurrence Venture Cups Idea Competetion vandt med et system der lynhurtigt på skærmen viser fiskeren, hvor han kan få den bedste afregningspris for sine fisk. Systemet er enkelt. Man går ind på siden og skriver fangsten ind, hvorefter resultatet kommer ud med en graf for hver enkelt havn.

Vælg NEPTUN hver gang:

  • Neptun benytter sig af informationerne i det lovpligtige eLog system, og ændrer derfor ikke på arbejdsgangen, men bruger denne til at give mere information.
  • Neptun er udviklet med slutbrugeren i fokus. Samtlige funktioner testes grundigt af et udvalgt testpanel inden de lægges i systemet. Dette bidraget til at produktet altid er brugervenligt med udgangspunkt i brugeren.
  • Neptun hjælper yderligere med at udregne omkostninger forbundet med salg af fisk i forskellige havne, ved blandt andet at tage højde for brændstof udgiften, samt salgsafgiften der pålægges det enkelte fartøj.

Neptun er værktøjet der bruger din eLog informationer og giver dig live opdatering på lastværdien samt en brugervenlig fangstrapport. Det er nemt, billigt og så kan du starte gratis.

Klik dig ind på www.fiskerforum.dk/Neptun og meld dig til.