Opfordring til Ellemann, »Stop ulovligt fiskeri nu«

Opfordring til Ellemann, »Stop ulovligt fiskeri nu«

I følge nyvalgt regionsrådsmedlem og folketingskandidat for Dansk Folkeparti I Nordjylland Erik Høgh-Sørensen, haster det med handling omkring det ulovlige fiskeri, som hollandske og belgiske bomtrawlere mistænkes for at bedrive i dansk farvand.

Årsagen er ifølge Erik Høgh-Sørensen (DF), at bomtrawlere fra især disse to lande nu igennem årtier har kostet det danske samfund hovedløst mange penge, samtidig med at bomtrawlerne efter DF politikerens mening nærmest har smadret havmiljøet og ødelagt fiskepladser for lokale danske fiskere, både i Nordsøen og i Skagerak. »Det haster med handling«, påpeger Erik Høgh-Sørensen. »Det ligner jo korruptions-agtige tilstande i toppen af den danske fiskerikontrol. De hollandske og belgiske bomtrawlere skal ud af dansk farvand, uanset hvad EU siger,« udtaler han.

Ulovligheder i årevis

Folketingskandidaten fra DF, mener den danske fiskerikontrol i årevis har undladt at afsløre, hvordan de miljøødelæggende bomtrawlere med EUR17;s tilladelse nærmest efter politikerens mening har smadrer dansk fiskeri og berøvet det danske samfund milliarder af kroner.« Erik Høgh-Sørensen hævder endvidere, at udueligheden blandt topembedsmænd i FødevareErhvervstyrelsen og Fiskerikontrollen er så gennemgribende, konsekvent og bevidst, at det udefra set ligner tegn på korruption.

Erik Høgh-Sørensen (DF) henviser endvidere til, at han i adskillige tilfælde, siden sommeren 2015, har gjort Fiskerikontrollen opmærksom på, når et hollandsk eller belgisk fartøj opførte sig mistænkeligt i farvandene.

»Nu lader fiskerikontrollens ledelse i København en menig medarbejder tage skraldet i et interview på TV2 Nord. Det er blot endnu et eksempel på ansvarsløsheden i toppen af dansk fiskeri- og landbrugsforvaltning. Der bør ske fyringer,« udtaler en harmdirrende Erik Høgh-Sørensen (DF).