Opfordring: Få nu de kompensations-penge op af lommerne, Jensen !

Opfordring: Få nu de kompensations-penge op af lommerne, Jensen !

Sådan lyder opfordringen fra mange Østersø-fiskere der trods løfter om kompensation i Østersø-fiskeriet, endnu ikke har fået én eneste krone af Fiskeriministeren, der ellers flot slog ud med hånden og med store armbevægelser gav mindst 10 millioner kroner til de betrængte Østersøfiskere.

Men lige så hult som det lyder når en to-kroner rammer bunden af et tomt lastrum i en trawler, ligeså hult lyder fiskeriministerens løfte overfor de hårdt ramte fiskere, der stadig venter på én eller anden form for kompensation, for et manglende og overregulerede fiskeri i Østersøen efter sild og torsk.

I ministeriets pressemeddelelse, der omtalte den kommende kompensation på 10 millioner kroner, kom Mogens Jensen selv ind på problemet og havde på det tidspunkt stor forståelse for fiskernes komplekse situation omkring Østersøen. En situation hvor det nærmest er umuligt for tiden at planlægge sin økonomi på basis af »biologernes« stadigt svindende rådgivning om størrelsen af fiskebestandene. »Derfor kommer jeg nu med denne håndsrækning til fiskerne, som nu kan ansøge om et større eller mindre beløb for at få styr på økonomien,« forklarede Mogens Jensen dengang.

Myndighederne har vurderet at der vil være cirka 400 fartøjer, heraf knap 50 bornholmske fiskere, der potentielt vil kunne få del i og glæde af kompensationsordningen.

Ved udformningen af kompensationsordningen er der taget udgangspunkt i den såkaldt de minimis-ordning under EU, hvorfor den enkelte fisker højest kan modtage 223.000 kroner i støtte over tre år. Det betyder, at støtte udbetalt under tidligere kompensationsordninger til fiskerne i 2017 og 2018 vil tælle med i denne opgørelse og derved påvirke, hvor meget støtte en fisker kan modtage under den kommende kompensationsordning.

Baggrunden for Kvoterne for den vestlige Østersø i 2020 blev 3.806 tons for torsk og 3.150 tons for sild. Dette er en reduktion af torskekvoten med 60 procent og sildekvoten med 65 procent i forhold til året før.

Så økonomien for Østersø-fiskerne er trængt og den bliver ikke mindre at, at den lovede kompensation ikke ser ud til at komme foreløbigt.

Skriv et svar