Opfordring fra DFPO – udsæt discard-forbuddet

Opfordring fra DFPO – udsæt discard-forbuddet

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO Svend-Erik Andersens åbne brev til EU-Kommissionen, har vakt opsigt i det øvrige Europa.

I efteråret 2012 udskød den dengang siddende Fødevareminister Mette Gjerskov forbuddet mod udsmid til 1. januar 2014, da EU på det tidspunkt ikke kunne være på plads med lovgivningen, til den oprindelige ikrafttræden 1. januar 2013.

Efterfølgende måtte Fødevareminister Karen Hækkerup i efteråret 2013, også ud med en udsættelse af discard-forbuddet, til den 1. januar 2015, af samme årsag.

Udsættelserne er sket efter lang tids forudgående pres fra Danmarks Fiskeriforening PO, der gennem hele forløbet har gjort klart, at det måtte være et minimums krav, mindst et halvt år før ikrafttrædelsen, at få vished om hvor fiskerne står.

Dette er ikke sket. Heller ikke denne gang, hvorfor det nu er spændende at se, om vores nuværende Fødevareminister Dan Jørgensen, har samme format, som sine forgængere til, at udsætte discard-forbuddet endnu engang, pga. manglende lovgivning. En lovgivning der skulle sætte vilkårene for fiskeriet i 2015, men hvor man pt reelt ikke har viden om, hvordan fisk, der før skulle discardes, nu skal opbevares og behandles om bord og ved landing. Der mangler således konkret viden om hvorledes, den mængde der ikke må genudsættes, skal dækkes ind, og om det skal ske ved en kvoteforhøjelse eller andet.

Formanden gør det da også klart i det åbne brev, at dette både er stærkt kritisabelt og helt uacceptabelt, og argumenterer endnu engang for en udsættelse af discard-forbuddet.