Fødevareministeren drøftede fiskekvoterne for næste år

Fødevareministeren drøftede fiskekvoterne for næste år

Dan Jørgensen har i dag været til møde med sine EU-kollegaer for at drøfte fiskekvoterne for næste år. På mødet kom det frem, at fiskebestandene er i markant bedring. Det nye princip om forvaltning af bestandene ud fra et mål om det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), som blev skrevet ind i reformen af fiskeripolitikken i 2013, ser ud til at virke.

Ny vurdering fra EU Kommissionen viser, at fiskebestandene omkring Danmark går markant frem.

”Jeg er meget glad for at se, at fiskebestandene går frem. Nu har vi det sort på hvidt. Bæredygtigt fiskeri virker, og det viser, at EUs langsigtede strategi for bæredygtigt fiskeri bærer frugt. Noget som både jeg og mine forgængere har arbejdet hårdt for, men der er forsat et stykke vej for nogle bestande, før de atter er kommet i balance,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Discardforbuddet fra 2015 – 2019

I reformen af den fælles fiskeripolitik indføres et forbud mod udsmid af fisk (discardforbud), som træder i kraft gradvist i perioden 2015-2019. For de fiskerier, der omfattes af discardforbuddet fra 2015, skal fiskekvoterne afspejle, at alle fangster for 2015 nu skal bringes i land.

”Vi har fået gode nyheder i dag, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal f.eks. have indført et effektivt forbud mod udsmid af fisk. Jeg har i dag understreget over for mine kolleger, at fiskerne bør få nogle større kvoter, så de bliver godtgjort for alle de fisk, som tidligere røg over bord. Vi skal have et bæredygtigt fiskeri både for fisk og fiskere,” siger Dan Jørgensen.

Med reformen af den fælles fiskeripolitik og dens fokus på bæredygtigt fiskeri og langsigtede forvaltningsplaner er flere bestande på vej til MSY-niveauet i de kommende år. Andelen af bestande i det nordøstlige Atlanterhav, herunder Østersøen og Nordsøen, i hvilke der fiskes over det bæredygtige niveau, er således faldet fra 32 ud af 34 bestande i 2005 til 19 ud af 46 bestande i 2014.