Omega-3 foder mindsker stress hos fisk

Omega-3 foder mindsker stress hos fisk

Det er forskere fra DTU Aqua, der i dambrugsforsøg med fisken Sandart, allerede i lavestatiet har fodret med langkædet umættet omega-3 fedtsyre (DHA) sammen med deres normale foder.

De tre DTU forskere, Ivar Lund og Erik Højlund samt Peter Skov, fandt at DHA har en positiv effekt på både indlæring og sansereaktioner. Afledt af dette planlægges der nu yderligere undersøgelser for at afdække sammenhængen mellem ernæring og adfærd, for at imødekomme stressproblemer, hos denne art, da det hindre en effektiv produktion.

Man har fundet at sandart-larver, får mindre hjerner, hvis man reducerer DHA indholdet i fodret. Det har tidligere forsøg med mus og rotter også vist. Men et tilvalg af sund mad og mere DHA, fjernerde istedet denne risiko og gav både sunde og robuste samt levedygtige fisk.

DHA-kosten justerer positivt fiskens adfærd, hvis det gives på lavestadiet. Larverne og yngel reagerer hurtigere end sandart der har været på “normal” kost, hvilket øger muligheden for mere robuste og modstandsdygtige dambrugsfisk. Man undgår således at fisk stresses og man opnår også en bedre tilpasning af fisken under opvæksten i dambrugene.

Læs hele artiklen her