Norsk undersøgelse: Er fisk, der spiser giftige blåmuslinger, sikre at indtage?

Norske forskere undersøger nu, om det er sikkert at indtage fisk, der har spist giftige blåmuslinger, som en del af deres kost og foder. Dette skridt mod mere bæredygtigt foder kræver forskning i nye ressourcer tæt på os, for at opfostre opdrætsfisk.

Fortsæt med at læseNorsk undersøgelse: Er fisk, der spiser giftige blåmuslinger, sikre at indtage?

Dambrugsslam har fundet sin overmand i den sorte soldaterflue

I takt med at den globale efterspørgsel efter proteiner stiger, vokser omsætning og forbruget af fisk fra akvakultur og landbaseret opdrætsanlæg, hvilket også medfører en forøgelse af affaldsproblemerne med dambrugsslam, proportionalt. Verdens behov for fiskeprotein har således skabt et problem med stigende mængder af dambrugsslam, der skal bortskaffes miljø- og hensigtsmæssigt eller finde anden anvendelse fremadrettet.

Fortsæt med at læseDambrugsslam har fundet sin overmand i den sorte soldaterflue