Dambrugsslam har fundet sin overmand i den sorte soldaterflue

I takt med at den globale efterspørgsel efter proteiner stiger, vokser omsætning og forbruget af fisk fra akvakultur og landbaseret opdrætsanlæg, hvilket også medfører en forøgelse af affaldsproblemerne med dambrugsslam, proportionalt. Verdens behov for fiskeprotein har således skabt et problem med stigende mængder af dambrugsslam, der skal bortskaffes miljø- og hensigtsmæssigt eller finde anden anvendelse fremadrettet.

Fortsæt med at læseDambrugsslam har fundet sin overmand i den sorte soldaterflue