Ökad tillåten landning för torsk och havskräft

Högsta tillåtna landningskvantitet för torsk och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt ökas från och med 25 oktober
Högsta tillåtna landningskvantitet för torsk och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt ökas från och med 25 oktober

Ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område
Med hänvisning till den rådande kvotsituationen har Fiskeriverket beslutat att öka de högsta tillåtna landningskvantiteterna för torsk och havskräfta från Skagerrak och Kattegatt. De nya kvantiteterna framgår av FIFS 2010:32.