Østersø-fiskerne får færre torsk – men flere sild og rødspætter

Østersø-fiskerne får færre torsk – men flere sild og rødspætter

Fødevareminister Mette Gjerskov øger med en ny aftale fiskeriet efter en række arter i Østersøen. Samtidig får flere danske fiskere med små fartøjer ekstra dage på havet til at hive fisk over rælingen. Til gengæld bliver kvoten for torsk sat ned, for at sikre en sund bestand.
Danske Østersø-fiskere må næste år lande flere sild, brisling og rødspætter, men færre torsk og laks. Det er Mette Gjerskov netop blevet enig med sine kolleger i EU om. Aftalen udvider samtidig fiskernes mulighed for at være flere dage på havet. Det har særligt været et problem for danske garnfartøjer.

– Med dagens beslutning viser Danmark sammen med de øvrige Østersø-lande, at vi går foran med hensyn til at leve op til vores målsætninger om sunde fiskebestande. Jeg er meget glad for, at mine kolleger har lyttet til dansk ønske om at udvide tildelingen af dage fiskerne må være på havet. Det har været vigtigt for mig at få en løsning i hus, hvor vi faktisk både hæver nogle kvoter og samtidig lever op til de biologiske mål, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Landene er blevet enige om at reducere lidt mere i torskekvoten i den vestlige Østersø, end EU-Kommissionen lagde op til. Det er for at nå de biologiske mål for sunde og bæredygtige fiskebestande. Det vil sige, at fiskerne ikke fanger mere, end bestanden kan nå at reproducere sig selv – der skal være et overskud at fiske på.

– Vi skruer kvoten for torsk en anelse mere ned, end der tidligere har været sat som mål. Det er banebrydende, at landene er blevet enige om at gå lidt længere end de hidtidige krav, men det er rettidig omhu. Det er en hård beslutning lige nu, men vi gør det for at sikre bestandene og fiskeriet i fremtiden, fortsætter Mette Gjerskov.

Muligheden for at tildele fiskerne flere fiskedage kommer i 2013 til at omfatte 15 procent af fartøjerne i Østersøen, mod kun 10 procent i dag. Fiskerne kan derfor roligt kaste garnene ud til næste år, idet der nu skulle være dage nok til alle.

Ændring 2012-2013
Torskekvoten nedsættes fra 21.300 tons til 20.043 tons –5,9 procent
Laks nedsættes 25.396 stk til 22.538 stk –11,3 procent

Silde kvoten øges fra 20.900 tons til 25.800 tons +23,4 procent
Brisling fra 22.218 tons til 24.659 tons +11 procent
Rødspætte fra 2.070 tons til 2.443 tons +18 procent

Kilde: Fødevareministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com