Østersø-fiskeriet er i spil i dag
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen skal i dag forhandle næste års fiskekvoter for Østersøen på rådsmødet i Luxembourg

Østersø-fiskeriet er i spil i dag

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen skal i dag forhandle næste års fiskekvoter for Østersøen på rådsmødet i Luxembourg. Regeringen vil kæmpe for at finde en balance mellem at beskytte fiskebestandene og opretholde et fiskeri på fx Bornholm, Langeland og i Nordsjælland.

Kommissionen har fremlagt et forslag, som linjen over lægger op til forholdsvis store nedskæringer i alle kvoter, som berører dansk fiskeri i Østersøen. Der er lagt op til hårde og langstrakte forhandlinger, for som det ser ud lige nu, står parterne lagt fra hinanden.

»Det er meget vigtigt for mig, at vi sikrer fisk også til fremtiden, så vi skal passe på bestandene, men vi skal også forsøge at opretholde livet i havnene. Jeg vil arbejde for et balanceret kompromis, hvor vi både tager hensyn til en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne og har øje for de økonomiske konsekvenser, nedskæringerne kan få for den enkelte fisker og de lokale samfund,« siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen forud for forhandlingerne.

Ministeren ser især store udfordringer i at få landet et balanceret resultat for fiskeriet efter torsk og sild i den vestlige Østersø, hvor der lagt op til reduktioner på henholdsvis 68 og 71 procent.

»Det er svært at forestille sig Bornholm og Gilleleje uden et levende fiskeri, så jeg håber, at vi kommer i mål med mindre reduktioner for de to fiskerier. Fiskebestandene kan stadig vokse, hvis kvoterne sættes lidt højere på enkelte bestande,« siger Mogens Jensen.

Danske fiskere står til at miste mellem 16 til 21 procent af deres landingsværdi på fangster i Østersøen, hvis kvoterne for sild og torsk som forventet bliver reduceret markant i 2020. Det svarer til mellem 45 og 59 mio. kr. til næste år.

Det viser en netop offentliggjort rapport fra Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet, der ser nærmere på de økonomiske konsekvenser for danske fiskere, hvis de kommende kvoter for Østersø-torsk og sild bliver så lave, som der er lagt op til.

Læs også artiklen fra FiskerForum.dk (Dyster rapport forudsiger Østersø-fiskerne mister en femtedel af deres indtægter)