Østersfiskeriet åbner i Limfjorden

Østersfiskeriet åbner i Limfjorden

Kvoten er på 120 tons østers i Nissum Bredning og 50 tons i Limfjorden uden for Natura 2000 området. Fiskeriet åbner i dag mandag den 9. oktober.

Fiskeriet efter fladøsters åbnes igen efter sommerlukning og i år bliver der også mulighed for at fiske den eftertragtede østers uden for Nissum Bredning.

Kvoten er fastsat på baggrund af videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua, som vurderer, at en kvote på 120 tons er bæredygtig for østersbestanden i Natura 2000 området Nissum bredning. Bestanden af østers er steget i Nissum Bredning, men denne sæsons kvote er lidt mindre end kvoten for 2016/2017 sæsonen. Det skyldes, at kvoten også er fastsat under hensyntagen til den påvirkning, fiskeriet har på havbunden, som angivet i Muslingepolitikken.

Bestanden af østers uden for Natura 2000 er også vokset, og det betyder, at der i år kan åbnes for fiskeri efter 50 tons østers i den resterende del af Limfjorden i denne sæson. I forrige sæson var der ikke åbent for fiskeri efter østers uden for Natura 2000 områderne.

Alle fartøjer, som deltager i fiskeriet, skal have teknisk udstyr ombord. Udstyret hjælper til at måle fiskeriets påvirkning og vil indgå i den fremtidige forvaltning af østersfiskeriet.

Østersfiskeri i Natura 2000 områder forvaltes i henhold til præmisserne i Muslingepolitikken.

Læs mere om østersfiskeri.