Nyudviklet hæktrawler til et norsk fiskeriselskab

Nyudviklet hæktrawler til et norsk fiskeriselskab

Det er rederiet Havfisk og Vard Marine fra Ålesund, der har indgået ny kontrakt på design og bygging af en ny 80 meter lang hæktrawler. Med en samlet kontraktsum på ca. 400 millioner Nkr.

Det norske designfirma er kendt for at have deres kernekompetence indenfor udvikling af avanceret teknologi samt specialdesignede fartøjer. Netop dette arbejde med fokus på omkostningsfornuftige løsninger med en god produktivitetseffektivitet ombord, har igen været indgangsvinklen for fiskeriselskabet Havfrisk valg af ny hæktrawler.

Dette samt tidligere erfaringer fra samarbejdet med Vard Marine, har resulteret i en nyudviklet hæktrawler, der på flere punkter distancerer sig fra tidligere. Med et avanceret skrogdesign, får nybygningen en højeffektiv drift under både trawling og transit. Ligeledes har man finjusteret fangshåndteringen, med ny teknologi samt højnet sikkerheden for besætningen ombord. Desuden er skroget isforstærket og har ydermere fået »Silent F« notifikation, for mindst mulig støj under fiskesøgning. Dette samt et yderst effektivt fremdriftssystem og dæksudstyr for nybygningen, er der tale om et kompetent og topmoderne fartøj, til det Nordatlantiske fiskeri.

Unik fangsthåndtering

Trawleren har ombord fået installeret en anvanceret fiskefabrik, med to separate lastrum. Ét for køling af fangsten og ét for frysning, med en kapacitet på 80 tons i døgnet. Derudover har fartøjet fået en helt ny og unik løsning for fangsthåndtering, med tank for levende fisk, som derved opretholder topkvalitet helt frem til produktionen og en tank for insilering af afskær, for at sikre alt fra fisken udnyttes optimalt.

Hæktrawleren bliver således det første fiskefartøj med intregreret ensileringssystem, som både har batteridrift, diesel-mekanisk samt disel-elektrisk fremdrift. En løsning som med Vard´s SeaQ Power Management System sikre lavt udslip af Co2 og NOx samt en betydelig støjreduktion.

Fartøjet har med den nye teknologi og nye løsninger ombord, sat nye standarder for højteknologiske og energieffektive fiskefartøjer. »Havfisk« vil blive bygget ved Vard Braila i Rumænien og Vard Søviknes i Haram vil får ansvaret for apteringen og den endelige udrustning inden skibet som planlagt leveres i første kvartal af 2020.