Nyt fra Færøerne uge 10

Nyt fra Færøerne uge 10

De færøske partrawlere Stelkur og Bakur havde i sidste uge et godt fiskeri efter sej. De landede omkring 100 tons til fabrikken Faroe Origin i Runavík. Skibene har fisket ud for Færøerne og efter losningen stævnede de igen ud på fiskeri ved Færøerne.

Heykur og Falkur landede også i sidste uge en last på ca. 120 tons til Faroe Origin i Runavík. Partrawlerne har fisket rigtig godt i denne periode.

Kæmpe fangst af blåhvilling landes i Fuglefjord

Den færøske trawler og notbåd Fagraberg landede en last på 3.000 tons blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord i sidste uge. De har haft et fantastisk fiskeri ud for Færøerne og fiskeriet betegnes da også som værende ét af de bedre. De tog da også straks efter losningen tilbage til fiskefeltet. Christian í Grótinum landede ligeledes en fuld last af blåhvilling til Havsbrún, efter et fiskeri i internationalt farvand. Fiskeriet har været ovenud tilfredsstillende og de satte da også kurs og fart til fiskefeltet efter losningen i Fuglefjord.

Kuller og hellefisk til Toftir

Garnskibet Oknin landede 7,6 tons, hvoraf 6,3 tons var hellefisk. Hellefisk som opnåede en kilopris på 31 kr. på auktionen, hvor Lasten samlet blev vurderet til 217.400,00 kr. De har fisket i 5 dage øst for Færøerne og fiskeriet har været fornuftigt. Lineskibet Skørin landede 70,9 tons, hvoraf 23,7 tons var kuller, som havde en kilopris på 11,05 kr. Lasten blev vurderet til 920.281,00 kr., som de har fisket i 13 dage ud for Island på turen.

Pæn landing af torsk til Leirvík

Den mindre trawler Olga Maria landede i sidste uge 9,7 tons, hvoraf over halvdelen var torsk, som havde en kilopris på 17,21 kr. Lasten blev vurderet til 139,670,00 kr., som de havde fisket i 3 dage nord for Færøerne og fiskeriet har været godt på turen. Trawleren Jens Leon landede 17,1 tons, hvoraf 11,2 tons var torsk. Torsk som blev afregnet med 17,04 kr. pr. kilo. Lasten blev efterfølgende vurderet til 250,374,00 kr. De har fisket i 6 dage nord for Færøerne.

Pæn landing af kuller og hellefisk til Eiði og Tórshavn

linekutteren Volunteer landede 21,9 tons, hvoraf 8,4 tons var kuller, som havde en kilopris på 31,61 kr. Lasten blev på auktionen vurderet til 349.880,50 kr. En pæn omsætning efter 5 dages fiskeri vest for Færøerne. Linekutteren Mýlingur landede 20,9 tons til Barðið i Tórshavn. Fangsten bestod overvejende af 13,8 tons kuller, som i land indbragte en kilopris på 13,59 kr. Lasten blev afregnet med 294.452,00 kr., efter et fiskeri på 6 dage vest for Færøerne. Thor landede 19,4 tons i Tórshavn, efter et fiskeri på 7 dage ud for Færøerne. Af fangsten var ca. 17 tons hellefisk, som opnåede en kilopris på 30 kr. Lasten blev vurderet til 550.800,00 kr.

Landinger af sej til Klaksvík og Hvalba trods maskinproblemer

Partrawlerne Polarhav og Stjørnan landede i sidste uge en last på 185.000 pund til Kórsina i Klaksvík, fangsten bestod overvejende af sej, som de har fisket i 10 dage ud for Færøerne. Fiskeriet har været rigtig fornuftigt. Partrawlerne Safir og Smaragd landede 60,000 pund, ligeledes med en overvægt af sej, som også er fisket ud for Færøerne. Fartøjerne måtte dog søge havn før tid, efter der opstod maskinproblemer. Partrawlerne Hamranes og Breiðanes landede 220,000 pund til Hvalba. Fangsten bestod overvejende af sej. Skibene har fisket ud for Færøerne på denne tur, og så snart de havde landet tog de tilbage til samme område.

Lodde til Fáskrúðsfirði og Vopnafirði på Island

Høgaberg landede 800 tons lodde i Vopnafirði på Island. De har fisket lodde ud for Island med not og fiskeriet har været godt. Så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet. Jupiter landede 1.250 tons lodde i Fáskrúðsfirði i Island. De har fisket lodde ud for Island og fiskeriet har også her været tilfredsstillende.

FiskerForum.dk