Nyt fra Færøerne uge 34

Nyt fra Færøerne uge 34

Det Færøske lineskib Sandshavið lander 180.000 pund til Grindavik på Island. Lineskibet har fisket øst for Grønland, med en 14 mand stor besætning. Fangsten var overvejende brosme og torsk. Efter losningen tog de afsted mod fiskefeltet ved Øst Grønland.

Makreltravlhed ved Øst Grønland

Grønlandske skibe lander makrel på Island. Makrel som er fisket øst for Grønland. Den grønlandske trawler Tuugalik landede en last på 625 tons helfrossen makrel i Reykjavík. Fiskeriet betegnes som værende rigtig godt og der er da også mange skibe på feltet øst for Grønland på nuværende. Skibe fra Grønland, Island og Rusland.

Makrellandinger i Norge giver bedre priser

Finnur Fríði lander makrel i Norge. Sidst med en last på 1100 tons til Selje i Norge, prisen er dobbelt op i forhold til Færøerne, ca. 5 kr. Finnur Fríði har fisket nord for Færøerne i internationalt farvand på denne tur.

Makreltid ved Færøerne

Lineskibet Eivind, som har ligget i Tórshavn siden den 25.juli, er nu taget tilbage på fiskeri. De har sat kurs mod Island hvor de har en stor kvote makrel. På sidste tur landede de 230 tons, som var fisket ved Island. Fangsten landede de til Barið i Tórshavn.

Fuglefjord

Norðborg og Christian í Grótinum sejlede også ind med fuld last: Begge skibe ankom i ugens løb til Pelagos i Fuglefjord. Norðborg havde 1300 tons helfrossen makrel og 150 tons fiskemel samt 180 tons fiskeolie og Christian í Grótinum havde 650 tons frossen makrel med ind. Fiskeriet har taget lang tid, skibene har fisket og tilbragt 16 dage på havet på denne tur. Fagraberg lander en last på 1400 tons makrel til Pelagos i Fuglefjord. De har fisket makrel ved Færøerne og fiskeriet har været godt. De tog straks tilbage til fiskeriet efter losningen. Asbjørn Senior lander ca. 500 tons makrel, som er modtaget på feltet. De lander lasten til Pelagos i Fuglefjord, hvor de måtte vente, indtil Fagraberg var færdig med losningen.

Kollefjord

Filettrawleren Akraberg lander en last på 550 tons frossen makrel til Faroe Pelagic. De har fisket makrel ved Færøerne og fiskeriet betegnes som værende godt. Efter losningen tog de tilbage til fiskeriet efter makrel.
Slættaberg lander en last på 800 tons makrel, som bliver landet til Faroe Pelagic i Kollefjord. De har fisket ved Færøerne. Kort efter losningen kom Atlantsfarið ind med 250 tons makrel. Tróndur í Gøtu lander 1500 tons makrel til Faroe Pelagic. De har partrawlet sammen med Finnur Fríða denne tur, som foregik nord for Færøerne.

Atlantsfarið lander 250 ton, som de har modtaget på makrelfeltet. De lander deres last til Faroe Pelagic i Kollefjord. Straks efter landingen, tog de tilbage for at modtage mere makrel fra de færøske skibe. Jupiter lander en last på 1100 tons makrel til Faroe Pelagic i Kollefjord. Der er ingen ventetid når de ankommer til Kollefjord for at losse makrellen, som er fisket ud for Færøerne.

Leirvík

Den mindre trawler Olga Maria lander en last på 19,2 tons i Leirvík, som overvejende bestod af 16 tons sej, der indbragte en kilopris på 7,88 kr. Lasten er vurderet til 170,010,00 kr., som de har fisket i 4 dage med et godt resultat.

Hvannasundi

Den mindre kutter Brandur lander en last på 1,6 tons i Hvannasundi, det meste som er i lasten er kuller som har en kilopris på 13 kr. Lasten er vurderet til 19,135,00 kr., som de har fisket i et døgn nord for Færøerne.

Hvalba

Partrawlerne Hamranes og Breiðanes lander en last på 100 tons i Hvalba, det meste som er i lasten er sej, som de har fisket syd for Færøerne på denne tur og fiskeriet har været godt. Breiðanes og Hamranes er et af to par, som ikke er taget på makrel fiskeri i år.

Runavík

Partrawlerne Rókur og Lerkur samt Runavik er færdige men deres del af makrelkvoten, som var på 4500 tons. De sejler til Runavík, hvor de skal gøre sig klare til at tage på fiskeri efter sej ud for Færøerne.

Klaksvík

Lineskibet Núpur lander en last på 75.000 pund til Kósina i Klaksvík. Det meste som er i lasten er lange og sej. De har fisket i 9 dage på denne tur vest for Færøerne og fiskeriet har været fint. Hvor meget lasten er vurderet til er ikke oplyst.

Tvøroyri

Høgiklettur lander en last på 1100 tons makrel til Varðin Pelagic på Tvøroyri. De har fisket makrel nord for Færøerne og fiskeriet har været rigtig godt på denne tur. Efter losningen tager de tilbage på fiskeri efter makrel. Saksaberg lander 280 tons makrel, som de har modtaget fra Stelkur og Baki på makrel feltet. De lander til Varðin Pelagic. Tummas T lander 1100 tons til Varðin Pelagic på Tvøroyri, det som er i lasten er makrel som de har modtaget nord for Færøerne. De måtte vente med at lande til Høgiklettur var færdige med deres last. Nu er de færøske partrawlere færdige med deres makrel kvote, og alle partrawlerne har fået besked om at sejle ind. De tager i stedet på fiskeri efter sej ud for Færøerne.

FiskerForum.com