Nyt DTU havbrugsprojekt skal sikre mindre fosfor til miljøet

Nyt DTU havbrugsprojekt skal sikre mindre fosfor til miljøet

Det er DTU Aqua der i et projekt støttet af GUDP, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, i de næste 2 år skal udvikle teknologiske løsninger til miljømæssigt optimeret havbrugsdrift, sammen med partnere som; DTU Mekanik, AquaPri A/S, Biomar, Dansk Akvakultur og Hvalpsund Net.

Projektet skal sikre en optimering af foder, men også en anden udformning af opdrætsburene, således havbrugene fremover udleder mindre fosfor til miljøet. Så det handler primært om både, at optimere foderet til fiskene i havbrugene (fortrins ørreder) og benytte sig af videnskabelige modeller til udvikling burene.

I en kommentar til projektet siger seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard fra DTU Aqua: »Ørrederne har brug for fosfor i deres foder, som sikrer at de udvikler sig og trives. Vores opgave er at undersøge, hvordan vi kan sikre, at ørrederne optager en større andel af foderets fosfor, så en mindre del ender i fiskenes fækalier.« Derudover skal det undersøges om det er muligt, man gennem fodret kan opnå en større fasthed i fiskens fækalier, så de efterfølgende kan samles op.

Flere eksperter er indeover projektet
Til udformningen af burene forklarer professor Erik Damgaard Christensen fra DTU Mekanik, der er inddraget i arbejdet som ekspert; »Vi vil undersøge, om kendte videnskabelige modeller kan anvendes til dette arbejde. Eksempelvis kan tekop-princippet vise sig at være interessant at inddrage. Det er navnet på de strømninger, der typisk opstår i en tekop grundet dens form, og som bevirker, at de små partikler fra tebladene samler sig i midten af koppens bund«, forklarer professoren der med denne udformning, mener at kunne samle en større del af fækalierne sammen og dermed fjerne dem fra vandet. Han forklarer videre at forsøget også har deltagelse af en dansk producent af net og det samme er også tilfældet med foderdelen, som også er dansk.

De danske firmaer kan efterfølgende drage fordel af projektet, når disse virksomheder fremover skal afsætte deres miljørigtige og mindre forurenende produkter til eksportmarkederne.