Nye toner fra norsk fiskeri

Normalt hører fiskeriet i det nordatlantiske område til rekordernes fiskeri, med flest fangede fisk og bedste priser, men nu lyder der andre toner fra det norske højland.

For andet år i træk er der nedgang i de norske fiskefangster , således at norske fartøjer samlet set i 2013 leverede knapt 2,1 millioner tons fisk, rejer, skaldyr og muslinger, og som derfor måtte se en direkte nedgang i tons på 3 procent i forhold til 2012.

Nettoværdien af fangsten for 2013 måtte ligeledes for andet år i træk, se værdien gå ned med hele 12 procent til 12,5 milliarder norske kroner, som fordelte sig med 22 procent til industrifiskeriet og 78 procent til konsumfiskeriet.

Lodde
Lodde og sild stod for den største nedgang i 2013, med en nedgang på 42 procent og 155.100 tons lodde i 2013, hvilket gav en nettoværdi for lodde der var 23 procent mindre end året får.

Sild
Sildefangsten mindskes med 17 procent fra 20112 til 2013, men udgjorde alligevel 24 procent af de total fangsterne. Nettoværdien af silden blev 2,4 milliarder norske kroner og genererede en fald i forhold til året før på 32 procent og havde 19 procent af hele fangstværdien i 2013.

Torsk
Torskefiskeriet blev i perioden fra 2012 til 2013 øget med 31 procent, på grund af lavere priser blev nettoværdien på små 2 procent til 3,9 milliarder norske kroner. Fangsten af torsk lå lidt under silden, med samlet 23 procent, men hele 32 procent af hele nettoværdien, hvilket fik torsken op på førstepladsen, som den mest værdifulde fisk samlet set.

Kulmule
Der er store stigninger på fangstmængden af kulmule, der blev øget fra 2012 til 2013 til 66 procent af fangstmængden og hele 39 procent af hele nettoværdien, ved en fangst på 196.200 tons og en nettoværdi på 385 millioner norske kroner.

Krill
Gruppen med skal- og bløddyr udgjorde 7 procent af den totale fangstmængde i 2013 og havde, især for krill øget fangstmængden med 51 procent og 48 procent i nettoværdi.
Udenlandske fartøjer leverede 268.800 tons fisk og skaldyr til Norge i 2013 og værdien heraf er opgjort til 1,9 milliarder norske kroner.